fbpx BBMS Healthcare l Scagel เจลดูแลรอยแผลเป็น l SOS Plus ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เวชภัณฑ์

การดูแลแผลที่ดี จะช่วยทำให้แผลหายได้ไวขึ้น ดังนั้นวัสดุปิดแผลจึงมีความจำเป็นและความสำคัญในการทำแผล ซึ่งปัจจุบันจะมีวัสดุที่ช่วยลดปัญหาจากผ้าก๊อซติดแผล ทำให้ผู้ป่วยไม่เจ็บแผลและไม่รบกวนการหายของแผลทำให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
ซีเฮิร์บ
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
พลาสเตอร์กันน้ำ
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์ปิดแผล
(มินเนี่ยน)
แผ่นฟิล์มใสกันน้ำ
พลาสเตอร์กันน้ำ
(มินเนี่ยน)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(คิตตี้)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
พลาสเตอร์ปิดแผล
(คิตตี้)
ผ้าก๊อซปิดแผลพร้อมใช้
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์กันน้ำ
(คิตตี้)
พลาสเตอร์ผ้าสีเนื้อ
พลาสเตอร์ป้องกันรองเท้ากัด
พลาสเตอร์กันน้ำ
(โดราเอมอน)
พลาสเตอร์กันน้ำลายเพนกวิน
เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ
พลาสเตอร์พลาสติกสีเนื้อ
พลาสเตอร์ผ้าปิดแผลสำหรับนิ้ว
เทปแต่งแผลชนิดใส
พลาสเตอร์พลาสติกใส
พลาสเตอร์ปิดตา
เทปกาวแต่งแผลแบบม้วน
แผ่นแปะสิว
ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิว
ถุงหุ้มเฝือกกันน้ำ
แผ่นแปะร้อนแก้ปวด
หน้ากากอนามัย
โดราเอมอน
หน้ากากอนามัย